Průmyslová práva a nehmotné statky, jejich licenční využití a oceňování

Publikace „Průmyslová práva a nehmotné statky, jejich licenční využití a oceňování“ je určena vědecko-výzkumným pracovníkům. K dispozici je volně na…

Inovační strategie pro Prahu

Publikace Inovační strategie pro Prahu - Typ publikace: Knihy

Green paper on Research, Development and Innovation in the Czech Republic

The Green Paper on Research, Development and Innovation in the Czech Republic is a comprehensive analytical and conceptual material, which…

Bílá kniha výzkumu, vývoje a inovací v ČR a Kniha zahraničních dobrých praxí

Bílá kniha výzkumu, vývoje a inovací v ČR a Kniha zahraničních dobrých praxí navazuje na Zelenou knihu a formuluje návrhy…

The White Paper on Research, Development and Innovation in the Czech Republic

The White Paper on Research, Development and Innovation in the Czech Republic (zip, 0,5 MB) follows–up the Green Paper on…

Innovation Potential of the Czech Regions

Innovation Potential of the Czech Regions is an analytical and conceptual material, which aims to comprehensively map the state of…

Analýza inovačního potenciálu krajů ČR

Analýza inovačního potenciálu krajů ČR komplexně mapuje stav výzkumných a inovačních kapacit na regionální úrovni. Cílem publikace bylo systematické zhodnocení…