Stěžejní pozici v infrastruktuře projektu zaujímá „Vědecká rada BIC Brno“, která se schází na pravidelných zasedáních. V současnosti je Rada složena z 30 profesorů a současně vědeckých pracovníků působících především v rámci technických oborů na 8. českých univerzitách. Prostřednictvím těchto významných osob jsme schopni organizovat a distribuovat informace a podporu, která jednotlivým vědeckým pracovištím pomáhá při zapojování se do mezinárodní výzkumné spolupráce. Členové „Vědecké rady“ navíc současně působí v roli konzultantů a šiřitelů osvědčených postupů pro další vědecká pracoviště a odbornou veřejnost.

prof. RNDr.

Vojtěch Adam

Ph.D.

prof. RNDr.

Jaroslav Cihlář

CSc.

JUDr. Ing.

Zdeněk Dufek

Ph.D.

Ing.

Jindřich Frič

Ph.D.

prof. Ing.

Lubomír Grmela

CSc.

prof. Ing.

Martin Hartl

Ph.D.

Ing.

Jaroslav Chaloupka

CSc.

prof. RND.

Josef Jančář

CSc.

prof. Ing.

Alžběta Jarošová

Ph.D.

prof. Ing.

Jiří Kazelle

CSc.

Prof. RNDr.

Jana Klánová

Ph.D.

RNDr.

Karel Kosař

CSc.

Ing.

Karel Kouřil

Ph.D.

prof. Ing.

Martin Macko

CSc.

prof. RnDr. Ing.

Michal. V. Marek

DrSc. dr. h. c.

prof. Dr. Ing.

Jiří Maryška

CSc.

prof. Ing.

Jan Masák

CSc.

prof. RNDr.

Miroslav Mašláň

CSc.

prof. Ing.

Petr Noskievič

CSc.

doc. Dr. Ing.

Vladimír Pavlínek

prof. Ing.

Miloslav Pekař

CSc.

prof. Ing.

Miroslav Píška

CSc.

prof. Ing.

Václav Pištěk

DrSc.

prof. Ing.

František Pochylý

CSc.

prof. Ing.

Petr Sáha

CSc.

prof. RNDr.

Vladimír Sklenář

DrSc.

prof. Ing.

Jiří Švejcar

CSc.

doc. Ing.

Petr Tůma

CSc.

prof. Ing.

Petr Vavřín

DrSc.

prof. Ing.

Radimír Vrba

CSc.