Stěžejní pozici v infrastruktuře projektu zaujímá „Vědecká rada BIC Brno“, která se schází na pravidelných zasedáních. V současnosti je Rada složena z 30 profesorů a současně vědeckých pracovníků působících především v rámci technických oborů na 8. českých univerzitách.

Prostřednictvím těchto významných osob jsme schopni organizovat a distribuovat informace a podporu, která jednotlivým vědeckým pracovištím pomáhá při zapojování se do mezinárodní výzkumné spolupráce. Členové „Vědecké rady“ navíc současně působí v roli konzultantů a šiřitelů osvědčených postupů pro další vědecká pracoviště a odbornou veřejnost.

prof. RNDr.

Vojtěch
Adam

Ph.D.

prof. RNDr.

Jaroslav
Cihlář

CSc.

JUDr. Ing.

Zdeněk
Dufek

Ph.D.

Ing.

Jindřich
Frič

Ph.D.

prof. Ing.

Lubomír
Grmela

CSc.

prof. Ing.

Martin
Hartl

Ph.D.

Ing.

Jaroslav
Chaloupka

CSc.

prof. RND.

Josef
Jančář

CSc.

prof. Ing.

Alžběta
Jarošová

Ph.D.

prof. Ing.

Jiří
Kazelle

CSc.

RNDr.

Karel
Kosař

CSc.

Ing.

Karel
Kouřil

Ph.D.

prof. Ing.

Martin
Macko

CSc.

prof. RnDr. Ing.

Michal. V.
Marek

DrSc. dr. h. c.

prof. Dr. Ing.

Jiří
Maryška

CSc.

prof. Ing.

Jan
Masák

CSc.

prof. RNDr.

Miroslav
Mašláň

CSc.

prof. Ing.

Petr
Noskievič

CSc.

doc. Dr. Ing.

Vladimír
Pavlínek


prof. Ing.

Miloslav
Pekař

CSc.

prof. Ing.

Miroslav
Píška

CSc.

prof. Ing.

Václav
Pištěk

DrSc.

prof. Ing.

František
Pochylý

CSc.

prof. Ing.

Petr
Sáha

CSc.

prof. RNDr.

Vladimír
Sklenář

DrSc.

prof. Ing.

Jiří
Švejcar

CSc.

doc. Ing.

Petr
Tůma

CSc.

prof. Ing.

Petr
Vavřín

DrSc.

prof. Ing.

Radimír
Vrba

CSc.