Bílá kniha výzkumu, vývoje a inovací v ČR a Kniha zahraničních dobrých praxí

Bílá kniha výzkumu, vývoje a inovací v ČR a Kniha zahraničních dobrých praxíBílá kniha výzkumu, vývoje a inovací v ČR a Kniha zahraničních dobrých praxí (zip, 0,9 MB) navazuje na Zelenou knihu a formuluje návrhy opatření, která by měla vést ke zlepšení národního inovačního systému a ve svém důsledku k naplnění vize formulované v Zelené knize. Hlavním cílem Bílé knihy je vytvořit racionální podklady pro přípravu strategických národních dokumentů, zejména nové Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR. S Bílou knihou je současně vydávaná Kniha zahraničních dobrých praxí, která shrnuje úspěšné příklady řešení podobných otázek a problémů ve vybraných zemích a poskytuje tak jistý inspirativní základ pro vytvoření národního inovačního systému modifikovaného podle potřeb a možností ČR. V elektronické verzi jsou obě knihy provázány pomocí hypertextových odkazů. Pro správnou funkci odkazů je nutné rozbalit oba soubory (tj. Bílou knihu a Knihu zahraničních dobrých praxí) do jednoho adresáře.

  • Typ publikace: Knihy