České výzkumné týmy by mohly získat mnohem více finančních prostředků na svůj výzkum. Musejí však zvýšit svou aktivitu a úspěšnost při získávání grantů z mezinárodních dotačních programů zaměřených na výzkum, vývoj a inovace. Jedná se především o rámcový program HORIZONT 2020 a jeho jednotlivé části, nicméně i v dalších mezinárodních programech je situace obdobná. Na základě dosud známých výsledků výzev z let 2014-2016 uveřejněných Evropskou komisí lze konstatovat, že Česká republika v této oblasti stále zaostává.

Příčin tohoto stavu je více, především nedostatek zkušeností, tvrdá konkurence, nedostatečná podpora výzkumných týmů, nízká motivace či orientace výzkumných týmů na jiné druhy podpory. Význam mezinárodní spolupráce je pro rozvoj české vědy přitom zásadní. Jsou to především cenné zkušenosti spolupráce s předními evropskými výzkumnými pracovišti, ale i průmyslovými vývojovými laboratořemi velkých firem. Mezinárodní programy tak poskytují českým vědcům nejen zcela výjimečnou možnost účasti ve velkých projektech s celoevropským významem, ale nepochybně znamenají i významnou finanční podporu výzkumných aktivit zdejších organizací.

Napomoci zlepšení současného stavu se snaží projekt s mottem „Česká věda do světa“, jehož realizátorem je Podnikatelské a inovační centrum BIC Brno. Cílem projektu je podpořit aktivní účast českých výzkumných týmů v mezinárodních projektech výzkumu a vývoje. Pomoci by tomu měla především inovativní infrastruktura projektu, jejíž stěžejní částí je tzv. „Vědecká rada BIC Brno“ a rovněž komunikační strategie využívající moderních komunikačních kanálů. Aktivity českých výzkumných týmů a firem budou v rámci projektu dále podpořeny asistencí a poradenstvím, odbornými workshopy a konferencemi, sdílením zkušeností a osvědčených postupů a trochu netradičně také prostřednictvím sociálních sítí (Facebook, Twitter, Linkedin apod.).

tcavcr

Partner projektu

Aktivity projektu jsou podporovány významným partnerem, Technologickým centrem AV ČR, které podporuje zapojení ČR do Evropského výzkumného prostoru, připravuje analytické a koncepční studie pro výzkum a inovace, uskutečňuje mezinárodní technologický transfer a podporuje vznik a rozvoj inovačních firem.