echo

Dvojčíslo Echo 2-3/2018

Předprázdninové Echo vyšlo jako dvojčíslo, jehož nejobsáhlejší článek je v angličtině a informuje o problematice „Nature based solutions“.
inn kitch

Studie hodnotící výsledky Nástroje pro malé a střední podniky

EK vydala novou studii hodnotící výsledky Nástroje pro malé a střední podniky Innovation Kitchen.
MCS

Akce Marie Sklodowska-Curie v Horizontu 2020 – 3. aktualizace

TC AV ČR vydalo třetí aktualizaci brožury Akce Marie Skłodowska-Curie v programu Horizont 2020. Brožura umožňuje rychlou orientaci v pěti typech akcí…
sireni

Šíření excelence a rozšiřování účasti

Brožura Šíření excelence a rozšiřování účasti edice Vademecum H2020 představuje nástroje, které byly specificky vytvořeny na podporu aktivit, které umožňují…
TC AV ČR

Technologie pro Průmysl 4.0 – Technology brief

Průmysl 4.0 je termín používaný pro moderní a pokrokovou automatizaci výroby a zastřešuje současné progresivní technologie v průmyslové výrobě. Základní vizí…
finance

Pravidla financování projektů h2020

Aktualizovaná brožura z edice Vademecum H2020 se zabývá obecně aplikovatelnými finančními pravidly v základních typech projektů H2020 (ve výzkumných a inovačních akcích…
TC AV ČR

Jak zlepšit zapojení výzkumných organizací do mezinárodního výzkumu?

Kvalita výzkumného systému se v posledních letech zvyšuje a ČR se v řadě ukazatelů přibližuje výzkumně vyspělým zemím EU. Celkové výdaje na…
horizon-2020 (1)

Veřejná konzultace k rámcovému programu Horizont 2020

Program Horizont 2020 je již 8. rámcovým programem pro výzkum a inovace. Rámcové programy jsou doposud nejvýznamnějším a nejstarším programem financování…
mcs-horizont

Nová brožura – Akce Marie Sklodowska-Curie v programu HORIZONT 2020

TC AV ČR vydalo aktualizovanou brožuru edice Vademecum H2020 – Akce Marie Skłodowska-Curie v programu Horizont 2020. Brožura umožňuje rychlou orientaci…
tcavcr

Je lepší inovace patentovat nebo publikovat?

Technologické centrum v rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network vydalo novou prakticky zaměřenou publikaci z originální produkce European IPR Helpdesk o ochraně…