Zveřejněny aktualizované seznamy hodnotitelů H2020

Na Portálu pro účastníky programu Horizont 2020 byly zveřejněny aktualizované seznamy expertních hodnotitelů. Jednotlivé seznamy jsou dostupné zde.
Přehled českých hodnotitelů v oblastech H2020, který vypracovala kancelář CZELO na základě tabulek dostupných k listopadu 2018, je k dispozici zde.

Zdroj: CZELO