Energeticky aktivní spotřebitelé: příležitost pro využití lokálních zdrojů energie

BIC Brno se dlouhodobě věnuje hledání inovativních řešení v oblasti výroby elektřiny pro vlastní spotřebu domácností, institucí i firem, proto v rámci výzkumného projektu „Energeticky aktivní spotřebitelé – příležitost pro využití lokálních zdrojů energie“ realizovaného ve spolupráci se Svazem moderní energetiky a financovaného z programu TAČR Théta připravili hned několik textů, které vám nyní představují v kompletní podobě.

První nejrozsáhlejší studie přináší základní podklady k diskuzi o nejvhodnějších legislativních nástrojích pro rozvoj aktivních zákazníků a energetických společenství v Česku. Shrnuje využitelné podněty z praxe evropských zemí, analyzuje technický potenciál aktivních zákazníků v Česku i sociodemografický výzkum zájmu české veřejnosti o výrobu elektřiny pro vlastní spotřebu. Ke stažení: Komplexní analýza vhodných nástrojů pro vyšší zapojení různých typů spotřebitelů energie v rámci trhu.

Druhým textem je případová studie inovativních řešení energeticky aktivních spotřebitelů. Podrobně rozebírá 4 modelové příklady využití výroby elektřiny z místních obnovitelných zdrojů pro spotřebu v rámci domácností i menších komunit. Ke stažení: Případové studie aplikace inovativních řešení energeticky aktivních spotřebitelů.

Účelem posledního z textů je poskytnout nejen zástupcům českých měst a obcí praktický manuál, jak postupovat krok za krokem při využití potenciálu přínosů komunitní energetiky. Čtenáři se v něm dozví, které technologie a v jakých formách je vhodné využít i co je potřeba udělat proto, aby se české domácnosti nepropadaly do energetické chudoby. Součástí textu je i řada konkrétních příkladů dobré praxe.
Ke stažení: Manuál pro implementaci inovativních řešení aktivních spotřebitelů energie pro města a obce.

Zdroj: BIC Brno