Zveřejněna nová verze Anotované grantové dohody

Evropská komise zveřejnila na Účastnickém portálu aktualizovanou verzi Anotované modelové grantové dohody (AGA). Všechny aktualizace jsou shrnuty v tabulce v úvodní části dokumentu a pro snadnější orientaci v textu jsou revidované části označeny zeleným symbolem.

Změny mimo jiné zahrnují:

    • platby, vracení přeplatku, snížení grantu
    • pilotní model lump sum financování
    • grantovou dohodu pro MSCA Special Needs

Kromě Anotované MGA byl aktualizován také seznam problematických oblastí v jednotlivých zemích. Dokument najdete zde.

Zdroj: tc.cz