Zpráva pracovní skupiny ESFRI - výkonnost výzkumných infrastruktur

Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) zveřejnilo zprávu pracovní skupiny - Sledování výkonnosti výzkumných infrastruktur („Monitoring of Research Infrastructures Performance“). Pracovní skupina si kladla za cíl vyvinout společný přístup k monitoringu výzkumných infrastruktur (RI) za využití klíčových indikátorů pokroku (KPI). Výsledky naznačují, že vzhledem k rozmanitosti typů a poslání RI mohou být KPI implementovány efektivně, pokud jsou přizpůsobeny specifickému charakteru a kontextu jednotlivých výzkumných infrastruktur. Zpráva prezentuje navrhovaný soubor KPI, postup monitoringu a klíčová doporučení pracovní skupiny.

Celou zprávu naleznete zde.

Zdroj: CZELO