Zpráva o účasti ČR v programu H2020 za období leden 2014 - květen 2020

Technologické centrum AV ČR vydalo každoroční Zprávu o účasti ČR v programu H2020, tentokrát za období leden 2014 - květen 2020. Zpráva je založena převážně na mezinárodních komparativních analýzách, kdy jsou hodnoty vybraných indexů účasti ČR porovnávány s hodnotami ostatních členských států EU. I letos je Zpráva doplněna o analýzu dosavadních publikačních výsledků spojených s řešenými projekty programu H2020 – tj. o analýzu publikačních výstupů. Zprávu si můžete stáhnout zde.

Zdroj: h2020.cz