Změna SME Instrument na Akcelerátor

V souvislosti s pilotem Evropské rady pro inovace přechází fáze 2 SME Instrument počínaje 6. červnem 2019 do pilotu nástroje Akcelerátor. S tímto přechodem je pro žadatele spojeno několik změn.

Mezi hlavní změny patří:

  • Dvě alternativy financování, mezi kterými si žadatelé mohou vybrat. První alternativou je grant (0,5 – 2,5 mil. €), druhou možností je kombinace grantu a ekvity (do výše 17,5 mil. €)
  • Financování prostřednictví ekvity je nutné pro aktivity nad TRL 8 (system complete and qualified)
  • Žadatelé o ekvitu budou muset projít procesem due diligence, který bude řízen speciálně vytvořeným investičním fondem pod správou EIF
  • Akcelerátor neumožňuje realizaci projektů konsorcii MSP, žadatelem je výhradně samostatný subjekt
  • Dochází k narovnání váhy jednotlivých hodnotících kritérií (excelence, dopad, implementace) v celkovém hodnocení

Evropská komise zveřejnila aktualizované vzory dokumentů a příručky reflektující změny. Výraznou proměnou prošel vzor projektové žádosti, který obsahuje následující části:

  • Administrativní část (A)
  • Návrh projektu (B) – excelence, dopad, implementace
  • Přílohy (Annexes) – etika a bezpečnost (1), životopisy členů týmu (2), ostatní (3 – nepovinná příloha obsahující podpůrné dokumenty typu LoI), finanční a podnikové informace (4 – pro žadatele o ekvitu), Pitch Deck (5 – prezentace určená pro druhé kolo hodnocení – interview)

K dispozici je rovněž aktualizace Self-evaluation form Příručky pro žadatele. V dohledné době Evropská komise zveřejní také modelovou grantovou dohodu pro Akcelerátor.

První uzávěrka Akcelerátoru proběhne 9.10. 2019.

Zdroj: www.h2020.cz