Zjednodušení přístupu k Evropským strukturálním a investičním fondům

Evropská komise oznámila, že má v plánu vytvořit skupinu na vysoké úrovni, jejímž cílem bude zjednodušení přístupu k Evropským strukturálním a investičním fondům. Předsedou skupiny, jejíž funkční období bylo naplánováno na 3 roky, by se měl stát bývalý místopředseda Evropské komise Siim Kallas. Jednou z pěti hlavních priorit je usnadnění přístupu k financím malým a středním podnikům. Podrobnější informace naleznete zde.