Zemřela profesorka Jitka Moravcová. Nezdolná vizionářka výzkumné politiky, říká Plaga

Ve věku 67 let v pondělí náhle zemřela profesorka Jitka Moravcová z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Moravcová byla členkou řady vědeckých a odborných rad, řešitelkou projektů a školitelkou disertačních prací. Od roku 2015 byla členkou vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace a předsedala Komisi pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů.

Věnovala se dlouhodobě a neúnavně problematice hodnocení výzkumu, vývoje a inovací. Byla hlavní odbornou garantkou dvou Individuálních projektů MŠMT „IPN Mezinárodní audit systému VaVaI“ a „IPN Metodika hodnocení a institucionálního financování ve VaVaI“. Profesorka Moravcová se stala významnou oporou při prosazení a implementaci hodnocení podle nové Metodiky 2017+, která pro český výzkum, vývoj a inovace znamená zásadní krok směrem k mezinárodním standardům.

"Českému výzkumnému prostředí bude její lidský i odborný přínos nesmírně chybět. Chtěl bych vyjádřit upřímnou soustrast pozůstalým a jménem ministerstva poděkovat za vše, co pro vysoké školství a výzkum vykonala," uvedl ministr školství v demisi Robert Plaga (ANO). Moravcovou vnímal jako energickou, pracovitou a nezdolnou vizionářku v oblasti výzkumné politiky.

Zdroj: akualne.cz, vyzkum.cz