Zelená energie nutná k ochraně zdraví, klimatu a krajiny

BIC Brno ve spolupráci se Svazem moderní energetiky zrealizoval rozsáhlý socio-demografický výzkum zaměřený na vztah Češek a Čechů ke zdrojům energie včetně preferovaných modelů vlastnictví. Ze studie vyplynulo, že 74 % lidí souhlasí s tím, že je potřeba mít zdroje energie, které mohou nahradit současné uhelné elektrárny a zároveň budou šetrné vůči životnímu prostředí. Dle dalších závěrů studie by se 86 % obyvatel rádo zbavilo závislosti na uhlí především kvůli zastavení ničení naší krajiny a znečišťování ovzduší. 89 % otázaných je přesvědčeno, že je potřeba zajistit náhradní zdroje, protože ty současné docházejí. Ze socio-demografického výzkumu také vyplynulo, že zelenou energii vnímá česká veřejnost jako nutnou k ochraně klimatu, české krajiny a vlastního zdraví.

Výzkum potvrdil, že lze rozvoj obnovitelných zdrojů stavět na pozitivních přínosech těchto technologií. Drtivá většina veřejnosti vidí v obnovitelných zdrojích řešení pro zlepšení životního prostředí a cestu k zastavení ničení krajiny povrchovými doly. Stavět lze na tom, že právě obnovitelné zdroje vnímá česká veřejnost jako zdroje pro budoucnost. Pouze minoritní část veřejnosti vnímá zelenou energetiku jako zbytečnost,” komentuje výsledky průzkumu Martin Sedlák, vedoucí projektového týmu a programový ředitel Svazu moderní energetiky.

Kvůli klimatické změně potřebujeme šetrnější zdroje energie, které zároveň nepřispívají k dalšímu oteplování planety. Z dat studie vyplývá, že jsou pro 61 % lidí obnovitelné zdroje energie (OZE) nutností pro budoucnost. S ochranou ovzduší a krajiny si je spojuje 55 % české veřejnosti a naopak jako zbytečnost je vidí jen 2 % lidí.

Studie je k zobrazení ZDE.

Ilustrační foto: pixabay.com