ZČU navázala spolupráci s prestižní australskou univerzitou

Výzkumná skupina NTC Západočeské univerzity v Plzni vedená Luďkem Hynčíkem uzavřela dohodu o podpoře spolupráce s výzkumnou skupinou profesora Adama Witteka z Faculty of Engineering and Mathematical Science (FEMS) University of Western Australia. Dohoda se týká oblasti aplikace výpočtové biomechaniky pro snížení rizika poranění během porodu. Obsahem dohody je deklarace vzájemné spolupráce, výměny expertů a žádostí o granty z oblasti výpočtové biomechaniky.

„Pro nás je tato dohoda velkou ctí, neboť University of Western Australia je členem takzvané Skupiny osmi, což je koalice australských univerzit, které se intenzivně soustředí na výzkum a zároveň patří mezi 100 nejlepších univerzit světa,“ říká Luděk Hynčík, který je zároveň prorektorem Západočeské univerzity pro výzkum a vývoj.

FEMS poskytuje multidisciplinární platformu pro vzdělávání a výzkum v oblasti chemie, strojírenství, elektrotechniky, stavebního, environmentálního, softwarového a těžebního inženýrství a zároveň v oblasti počítačových věd, matematiky a statistiky, oceánografie a strojírenství. Takové akademické uskupení rozvíjí jak interdisciplinární výzkumnou spolupráci, tak širokou podporu mezinárodní spolupráce.

„Přál bych si, aby tato spolupráce se Západočeskou univerzitou poskytla základ pro další a širší interakce mezi našimi dvěma univerzitami,“ řekl profesor Yinong Liu, proděkan pro internacionalizaci FEMS.

Zdroj: ZČU