Závěry konference WIRE 2018

V Innsbrucku se v rámci rakouského předsednictví v Radě EU v červenci konal Týden inovativních evropských regionů (WIRE). Byl zaměřen na chytré volby pro inovativní regionální systémy, konektivitu, podnikání a výzkum. V srpnu byly zveřejněny závěry z této akce.V pořadí devátá akce svého druhu vyzývá subjekty podnikající v oblasti vědy, byznysu a regionálního rozvoje k tomu, aby

 • Využívaly svých specifických kompetencí k rozvoji a posílení mezinárodního profilu regionálního ekosystému inovací a využívají příležitostí i na venkově
 • Spolupracovaly s regionálními partnery jako s těmi, kdo mění pravidla hry a přinášejí inovace
 • Rozvíjeli ve svém regionu inteligentní specializace s využitím komplementárních výhod dalších regionů
 • Vytvářely evropská partnerství a využívaly evropské nástroje k propojení regionálních ekosystémů inovací s cílem čelit celosvětové konkurenceschopnosti
 • Strategicky znovu navazovaly spojení s úspěšnými krajany v zahraničí za účelem zavádění globálního mentorství do regionálních ekosystémů
 • Předkládaly konkrétní zpětnou vazbu a návrhy na společné synergie a zjednodušení v programu Horizont Europe a příští generaci strukturálních fondů

Další část výzvy směřuje k veřejné politice na úrovni EU, členských států a na regionální i místní úrovni. Podle účastníků konference WIRE je zapotřebí:

 • Vytvořit věrohodný obraz Evropské unie jako výrazného místa pro inovace řízené podnikatelskou společností založenou na znalostech, excelenci výzkumu, vysokých sociálních standardech a dobře propojenými regiony
 • Byly upřednostňovány znalosti a inovace jako hybné faktory pro regionální rozvoj a všechny ostatní odvětvové politiky
 • Společně investovat a zajistit dostatečné veřejné financování pro hraniční výzkum a výzkumné instituce
 • Podporovat podnikatelské myšlení a dovednosti ve všech věkových kategoriích prostřednictvím vzdělávacích, školicích a poradenských iniciativ, a to nejen v podnikatelské sféře
 • Investovat do digitálních a jiných infrastruktur s cílem chopit se nových životních a pracovních příležitostí ve všech regionech a také ve venkovských oblastech
 • Zopakovat úlohu výzkumných a inovačních strategií pro inteligentní specializaci a diverzifikaci v celé unii a přispět k prosazování regionálních znalostí a inovačních profilů v mezinárodním měřítku
 • Společně zhodnotit dopad výzkumu a inovací programu Horizont 2020 a Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF)
 • Společně sladit a zjednodušit používání nástrojů financování pro výzkum a inovace, aby bylo možné jejich synergické využití napříč nástroji, odvětvími a úrovněmi politik
 • Přezkoumat výjimku z nařízení o státní podpoře pro investice strukturálních fondů do výzkumu a inovací podle modelu Horizon Europe
 • Investovat vysoký podíl z budoucích strukturálních fondů do výzkumu a inovací, převzít projekty oceněné Pečetí excelence pro financování a využít možnosti uložit 5% rozpočtu ERDF do "národního rámce" pro financování výzkumu v rámci přímé správy.

Zdroj: grant-garant