TA ČR: Zapojte se do nových výzev ERA-NET Cofund

Technologická agentura České republiky (TA ČR) na podzim letošního roku vyhlásí čtyři mezinárodní výzvy ERA-NET Cofund zaměřené na oblasti životního prostředí, digitalizace energetiky, nanomedicíny a informačních technologií.

Mezinárodní výzvy ERA-NET Cofund:

BiodivRestore Call 2020

Termín vyhlášení: 5. 10. 2020
Podání pre-proposals nejpozději do: 7. 12. 2020
biodiversa.org nebo waterjpi.eu

BiodivRestore Call 2020 je nová mezinárodní výzva ERA-NET Cofund z oblasti životního prostředí, kterou společně vyhlašuje strategická síť BiodivERsA a Water JPI. Cílem je finančně podpořit projekty, které jsou zaměřené na ochranu a obnovu poškozených ekosystémů a jejich biologické rozmanitosti, včetně zaměření na vodní systémy. Předmětem výzkumu jsou především sladkovodní systémy, ale také suchozemská a mořská prostředí.

Výzva se bude věnovat těmto tematickým oblastem:

  • Studying the biological and biophysical processes at stake for conservation/restoration, and their interactions
  • Assessing trade-offs and synergies between targets, benefits and policies for conservation and restoration
  • Knowledge for improving the effectiveness and upscaling of conservation and restoration actions 

Země, které předběžně projevily zájem se do výzvy zapojit:

Belgie, Brazílie, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Jihoafrická republika, Litva, Lotyšsko, Maroko, Moldavsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Taiwan, Tunisko, Turecko

Více o výzvě také zde.

EnerDigit Call 2020

Termín vyhlášení: podzim 2020
eranet-smartsystems.eu

EnerDigit Call 2020 je nová mezinárodní výzva v oblasti chytré energetiky, kterou vyhlašuje platforma ERA-Net Smart Energy Systems ve spolupráci s iniciativou Mission Innovation. Hlavní téma výzvy je “digital transformation for green energy transition” a jejím cílem je finančně podpořit mezinárodní výzkumné projekty, které jsou zaměřené na digitální řešení energetických systémů a sítí.

Země, které předběžně projevily zájem se do výzvy zapojit:

Česko, Dánsko, Finsko, Indie, Izrael, Lotyšsko, Maroko, Německo, Norsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Severský a Baltský region, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Velká Británie – Skotsko

EuroNanoMed3 Call 2021

Termín vyhlášení: 16. 11. 2020
Podání pre-proposals nejpozději do: 22. 1. 2021
euronanomed.net

EuroNanoMed3 Call 2021 je v pořadí již třetí mezinárodní výzva, do které je TA ČR v rámci tohoto ERA-NET cofundu zapojena. Vyhlášení výzvy je předběžně naplánováno na 16. listopadu 2020. Očekáváme, že témata výzvy budou stejná, jako ta předešlá:“Diagnostics”, “Targeted delivery systems”, “Regenerative medicine” (toto téma není podporované TA ČR).

CHIST-ERA Call 2020

Termín vyhlášení: 1. 12. 2020
Podání pre-proposals nejpozději  do: 15. 2. 2021
chist-era.eu

V prosinci 2020 bude vyhlášena výzva CHIST-ERA Call 2020, která podporuje projekty z oblasti výzkumu informačních a komunikačních věd a technologií. Letošní výzva se bude věnovat tématům “Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions” a “Towards Sustainable ICT”. V návaznosti na přípravu letošní výzvy zve CHIST-ERA všechny výzkumníky v oblasti ICT na online CHIST-ERA Konferenci 2020, která se bude konat ve dnech 29. 9. až 1. 10. 2020. Účastníci virtuální konference se mohou aktivně podílet na definici těchto témat. Pokud máte zájem o více informací, které se týkají on-line konference, vyplňte tento formulář zde.

Zdroj: TA ČR