Zapojte se do iniciativy MEP - Scientists Pairing Scheme 2015

Evropský parlament vyhlásil výzvu k zapojení výzkumných pracovníků a vědců do iniciativy MEP - Scientists Pairing Scheme 2015, v jejímž rámci dostanou příležitost spolupracovat s členy Evropského parlamentu. Cílem iniciativy je prohloubit vzájemné porozumění mezi členy EP a vědeckou komunitou, které je přínosné pro obě strany, zejména při tvorbě evropských politik. Podrobné informace včetně požadovaných náležitostí a přihlašovacího formuláře  jsou uveřejněny zde. Výzva je určena pouze pro jednotlivé výzkumníky či vědce, nikoli organizace.

Příjem přihlášek končí 31. července 2015.

Zdroj: h2020.cz