Západočeská univerzita uzavřela významnou smlouvu se společností Eaton Corporation

Fakulta elektrotechnická ZČU uzavřela 31. srpna smlouvu o vzájemné spolupráci s jedním z globálních průmyslových lídrů, společností Eaton Corporation. Důležitý kontrakt má podpořit a dlouhodobě posílit výzkumné i vzdělávací aktivity obou partnerů zejména v oblasti výkonové elektroniky, elektrických pohonů a inteligentních průmyslových systémů s hlavními aplikacemi v dopravní technice a energetice. Západočeskou univerzitu smlouva řadí mezi přední univerzitní partnery společnosti Eaton.

Eaton Corporation stojí o znalosti expertů Regionálního inovačního centra elektrotechniky (RICE). „Partnerství mezi RICE a Eaton nám umožní vyvinout a uvést na trh zcela nové technologie zejména pro dopravní prostředky nové generace a energetická zařízení s vysokým stupněm vestavěné inteligence. S využitím  znalostí expertů RICE, které jsou především v oblasti výkonové elektroniky a elektrických pohonů na světové úrovni, bude Eaton schopen v relativně krátké době představit například nové klíčové prvky výzbroje elektromobilů či novou generaci polovodičových ochran pro distribuční sítě,“ uvedl Ramanath Ramakrishnan, CTO a výkonný viceprezident Eaton Corporation.

Smlouva mezi společností Eaton a Západočeskou univerzitou určuje pravidla dlouhodobé spolupráce. Fakultě elektrotechnické přináší nové možnosti v oblasti výzkumu i vzdělávání studentů v pregraduálních a postgraduálních studijních programech. Eaton v Plzni spatřuje kromě moderních laboratoří Fakulty elektrotechnické a jejího unikátního know-how také záruku výchovy kvalitních absolventů a podpis smlouvy proto rovněž přinese příspěvek na podporu vzdělávacích aktivit a rozvoj Fakulty elektrotechnické. Značnou, ročně vyplácenou částku bude fakulta získávat po dobu pěti let.

Děkan Fakulty elektrotechnické Zdeněk Peroutka k tomu dodal: „Podpis smlouvy se společností Eaton je jedním z důležitých kroků naplnění dlouhodobé strategie Fakulty elektrotechnické. Smlouva je významná tím, že definuje spolupráci jak v oblasti výzkumu, tak ve vzdělávání našich týmů a studentů na všech úrovních studia na fakultě. Získané prostředky a zázemí nám umožní posílit výjimečnost plzeňské elektrotechnické fakulty, nabídnout našim studentům nové stipendijní programy, účast na zajímavých vědeckých i akademických projektech, systematicky investovat do našich studijních programů a dlouhodobě rozvíjet a modernizovat technologické vybavení fakulty. To nám pomůže vychovávat kvalitní absolventy a očekávám i vyšší zájem uchazečů o studium."

Zdroj: ZČU