Založení High Level Group on maximizing the impact of EU Research and Innovation programmes

Evropská komise vyhlásila záměr zřídit Vysokou expertní skupinu pro maximalizaci dopadu evropských programů výzkumu a inovací jako součást průběžné evaluace programu Horizont 2020.

Skupina 12 expertů by měla přinést doporučení týkající se maximalizace dopadu programů výzkumu a inovací a přispět k formulování vize pro budoucí směřování vědy a výzkumu. Činnost tato skupina zahájí v lednu 2017 na dobu 6 měsíců. Koncem června 2017 skupina předá závěrečnou zprávu Evropské komisi.

Pokud máte zájem stát se členem Vysokého poradenského orgánu, dozvíte se bližší informace ohledně expertízi a zkušeností zde.

Zájemci se musí zaregistrovat na této webové stránce a zaslat nejpozději do 9. září 2016 email na RTD-A5-SUPPORT@ec.europa.eu , kde potvrdí svůj zájem jménem, příjmením, a expertním identifikačním číslem a k tomu vyplní tento krátký dotazník.

Zdroj: H2020