Zájem o pobídky investoři mají i přes sníženou podporu

I přes sníženou míru podpory od státu, která klesla z původních 40 na 25 procent, je o investiční pobídky v České republice stále velký zájem. Agentura CzechInvest v roce 2015 přijala 67 žádostí. V drtivé většině se jedná o záměry expandovat. Firmy, které v roce 2015 zažádaly o investiční pobídky, chtějí investovat bezmála 33 miliard korun. Vytvořit by tak mohly přes 6 tisíc nových pracovních míst.

 

Od 1. května 2015 je účinná novela zákona o investičních pobídkách, která má investorům kompenzovat nižší procentuální podporu. Odstranila některá omezení ze systému investičních pobídek a zavedla nové stimuly pro investory. Došlo k rozšíření okresů s hmotnou podporou na pracovní místa a na školení a rekvalifikace, zavedení podpory pro zvýhodněné průmyslové zóny a podpory pro investory v oblasti datových center a center zákaznické podpory. Zájem investorů dokazuje, že novela plní svůj účel

 

Nejvíce žádostí bylo v roce 2015 přijato v rámci území Středočeského kraje, dalšími nejsilněji zastoupenými regiony byl Jihočeský, Ústecký a Pardubický kraj. Již tradičně plánují největší investice společnosti zabývající se výrobou dopravních prostředků, kovodělným a kovozpracujícím průmyslem a gumárenským a plastikářským průmyslem.