Workshop: Nástroj pro malé a střední podniky - příprava fáze 1

Kdy: 9.4.2019 09:30
Kde: TC AV ČR, Praha
Registrace: http://geform.tc.cz/pripravaprojektupromsp

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 9. dubna 2019 školení zaměřené na přípravu projektové žádosti do schématu nástroj pro MSP - fáze 1. Cílem této fáze je poskytnout vysoce inovačním malým středním podnikům finanční částku na zpracování studie proveditelnosti, která ověřuje životaschopnost jejich inovace na zahraničním trhu. Vzhledem k vývoji pilotu Evropské rady pro inovace a s tím souvisejícím rozhodnutím Evropské komise v roce 2019 fázi 1 ukončit, je akce určena primárně pro zkušené žadatele. To znamená pro MSP, které již v minulosti projekt podávaly, případně mají návrh v rozpracované podobě. Cílem školení je představit zásady pro zpracování kvalitního projektového návrhu, zaměřit se na slabá místa projektů a sdílet zkušenosti, které vycházejí z úspěšných žádostí. Účastníci budou mít rovněž možnost individuální konzultace s přednášejícími. S ohledem na efektivní zacílení aktivit workshopu žádáme zájemce, aby věnovali pozornost důkladnému vyplnění otázek v registračním formuláři. Program akce je k dispozici ZDE.

Zdroj: h2020.cz