Vzniká Centrum Karla Čapka, nová platforma pro etiku nových technologií

Tři ústavy Akademie věd a fakulta Univerzity Karlovy spojují své síly v Centru Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice. Tuto novou mezioborovou platformu osobně představila předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová.

Slavnostní podpis smlouvy se uskutečnil v pátek 12. října za účasti ředitelů Ústavu informatiky, Filosofického ústavu a Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, které v centru budou spolupracovat s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy. Vedení Akademie věd zastupovali na ceremoniálu kromě předsedkyně i dva místopředsedové, Jan Řídký a Pavel Baran.

Umělá inteligence i kmenové buňky

„Mám radost, že se nám daří propojovat výzkum různých vědních oblastí. Otázky spojené s etikou a právem v oblasti umělé inteligence jsou komplexním problémem a nelze vystačit s úzkým jednooborovým pohledem,“ řekl při podpisu smlouvy ředitel Ústavu informatiky Emil Pelikán.

Centrum Karla Čapka tak chce reagovat na komplikovaná témata, která se s nástupem nových technologií objevují, ať už to jsou například autonomní vozidla, vojenské systémy, genetické modifikace rostlin a živočichů, robotičtí ošetřovatelé či aplikace kmenových buněk. Jak stojí v ustavujícím prohlášení: „Morální myšlení a praxe i současná právní regulace bohužel nedrží s vědecko-technickým rozvojem krok.“

Spolupráce akademických pracovišť a univerzitní fakulty by měla zahrnovat spolupráci na grantech a v rámci Strategie AV 21, přičemž by měla mít jak filozofický, tak legislativní dopad.

„Posouvat hranice poznání je stále těžší, mezioborovost je o lidech a všechny dohody fungují na osobní bázi. V tomto případě mám velkou naději, také s ohledem na fakt, že se dobře známe a že to bude fungovat ještě lépe,“ uvedl děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Jiří Zima.

Zdroj: AV ČR