Výzva pro zájemce o místa ve správní radě EIT

Evropský inovační a technologický institut (EIT) zveřejnil dne 11. listopadu 2015 výzvu pro zájemce o čtyři místa ve své Správní radě. Ta má rozhodovací pravomoci při řízení EIT a rovněž vybírá, jmenuje a hodnotí znalostní a inovační společenství (KICs).
Zájemce o místa posoudí Řídící výbor ustavený zvláště pro tento účel a vytvoří seznam potenciálních kandidátů. Po schválení Správní radou EIT bude seznam předán na jaře 2016 Evropské komisi. Čtyři noví členové by měli po svém jmenováni nahradit ve funkci ty, kterým vyprší mandát v létě 2016.
Další informace jsou zde, text výzvy, která je otevřena do 15. 1. 2016 zde a přihlašovací formulář zde.

Zdroj: TC