Výzva k předkládání návrhů: Hopkinson Bar facility a Energy Storage

Výzva Hopkinson Bar facility

Společné výzkumné středisko (Joint Research Centre - JRC) otevírá výzvy k předkládání návrhů v oblasti nejaderných činností zaměřených na bezpečnost a zabezpečení budov. Výzva k účasti v Hopkinson Bar facility (HopLab) aEuropean Laboratory for Structural Assessment (ELSA), v italské Ispře, je otevřena od 31. října 2018 do 31. ledna 2019. HopLab se využívá pro studium materiálů a konstrukčních prvků k velmi rychlým dynamickým zatížením, jako je to způsobeno výbuchy a nárazy, kde je nutná znalost chování materiálu za vysokých deformačních rychlostí. Tato iniciativa je součástí činností Společného výzkumného střediska, které otevírá přístup svým vědeckým laboratořím a nejaderným zařízením výzkumným pracovníkům a vědcům z členských států EU a kandidátských a přidružených zemí s cílem zvýšit konkurenceschopnost, překlenout propast mezi výzkumem a průmyslem, vzdělávání a budování kapacit.
Více informací naleznete zde.

Výzva Energy Storage

Společné výzkumné středisko (Joint Research Centre - JRC) otevírá také výzvy k předkládání návrhů v oblasti nejaderných činností zaměřených na skladování energie. Tato iniciativa je součástí snahy JRC zpřístupnit své vědecké laboratoře a jaderné i nejaderné zařízení výzkumným pracovníkům a vědcům z členských států EU, kandidátských a přidružených zemí. Cílem je zvýšit konkurenceschopnost, překlenout rozdíly mezi výzkumem a průmyslem, zajistit odbornou přípravu a budování kapacit. Tři výzvy jsou otevřeny od 9. listopadu 2018 do 20. ledna 2019 pro účast v BESTEST (Testování skladování energií v bateriích pro bezpečný elektrický přenos), FCTEST (testovací zařízení na palivové články a elektrolyser), GasTeF (Gas Tank Testing Facility), všechny v holandském Pettenu.
Více informací naleznete zde.

Zdroj: czelo