Výzva k podávání návrhů česko-izraelských projektů s dobou řešení 2016-2018

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ ČESKO-IZRAELSKÝCH PROJEKTŮ V OBLASTI ZÁKLADNÍHO NEBO PRŮMYSLOVÉHO VÝZKUMU S DOBOU ŘEŠENÍ 2016-2018

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ministerstvem pro vědu, technologie a vesmír Státu Izrael vyhlašují

Výzvu k podávání návrhů česko-izraelských projektů v oblasti základního nebo průmyslového výzkumu s dobou řešení 2016 – 2018

Tato výzva navazuje na program mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji KONTAKT II schválený usnesením vlády č. 1022 ze dne 17. srpna 2009 na období let 2011 – 2017 zaměřený na podporu víceletých projektů základního a průmyslového výzkumu řešených formou bilaterální spolupráce s partnery mimo Evropskou unii a na společnou deklaraci místopředsedy vlády ČR pro vědu výzkum a inovace a Ministerstva pro vědu, technologie a vesmír Státu Izrael o spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje podepsanou dne 25. listopadu 2014 v Jeruzalémě.

Podporovanými oblastmi jsou technologie ochrany životního prostředí: prevence znečištění a odstraňování kontaminantů v ovzduší, půdě a vodních zdrojích a informační a komunikační technologie (ICT) s důrazem na zpracování, přenos a skladování dat.

Uchazečem o podporu může být výzkumná organizace, popřípadě ve spolupráci s malým nebo středním podnikem zabývajícím se výzkumem jako dalším účastníkem projektu, která předkládá společný projekt česko-izraelské spolupráce ve výše uvedených podporovaných oblastech vědy a výzkumu.

Dokumentace k vyhlášení:

Výzva k podávání návrhů česko-izraelských projektů.docx, soubor typu docx, (75,96 kB)

Návrh projektu.doc, soubor typu doc, (345,5 kB)

Příloha č. 1 k Návrhu projektu_Čestné_prohlášení o způsobilosti k řešení projektu.doc, soubor typu doc, (288,5 kB)

Příloha č. 2 k Návrhu projektu_Souhlas_se_zpracovanim_osobnich_udaju.doc, soubor typu doc, (181 kB)

Příloha č. 3 k Návrhu projektu_Rozpočet_projektu.xlsx, soubor typu xlsx, (210,54 kB)

Cestne_prohlaseni_priloha.doc, soubor typu doc, (225 kB)

Nápověda k příprave Návrhu projektu.doc, soubor typu doc, (198,5 kB)

Zdroj: MŠMT