Výzva k nominacím na Cenu Kalinga

Cena Kalinga (Kalinga Prize) je udělována jednou za dva roky organizací UNESCO vědecké osobnosti, která se zasloužila o propagaci a popularizaci vědy způsobem, který ovlivnil myšlení společnosti, obohatil kulturní dědictví lidstva či přispěl k řešení společenských problémů. Sekretariát České komise pro UNESCO zveřejnil nyní výzvu k zasílání nominací na Cenu Kalinga za rok 2017.

Obvykle bývá Cena udělována vědeckým publicistům, spisovatelům, filmařům či aktivistům zaměřeným na oblast popularizace vědy a interpretaci úlohy vědy při službě společnosti. Dosud jediným českým nositelem Ceny je Jiří Grygar (za rok 1996).

Nominace musí být zpracována v anglickém nebo francouzském jazyce, musí obsahovat písemné doporučení nominující organizace, profil kandidáta, shrnutí jeho úspěchů, činnosti, publikací a popis toho, čím k popularizaci vědy přispěl. Nominace včetně všech potřebných dokumentů je možné zasílat na emailovou adresu Sekretariátu České komise pro UNESCO unesco@mzv.cz nejpozději do 30. dubna 2017.

Podrobné informace k Ceně Kalinga lze nalézt na webových stránkách UNESCO.

Zdroj: MŠMT