Výzva - Excelentní výzkum

Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 8. února 2016 výzvu č. 02_16_019 Excelentní výzkum v prioritní ose 1 OP VVV. Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 9. února 2016. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 10. června 2016.

Vyzva_Excelentni_vyzkum.pdf Text výzvy Excelentní výzkum.pdf (564,09 KB)

Priloha_c_1_Indikatory_final.pdf Příloha č. 1_Indikátory.pdf (408,57 KB)

Priloha_c2_Hodnotici_kriteria.pdf Příloha č. 2_Hodnoticí kritéria.pdf (546,65 KB)

Pravidla pro žadatele a příjemce - část obecná (aktuální verze č.3 - platná od 20. ledna 2016) jsou k dispozici zde:http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_zadatele_a_prijemce/Pravidla_pro_zadatele_a_prijemce_ verze_3.pdf

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Excelentní výzkum (aktuální verze č. 1 - platná od 8. února 2016) naleznete na:

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/vyzva_Excelentni_vyzkum/vyhlaseni/Specificka_pravidla_Excelentni_vyzkum_ verze 1.pdf  - dokument byl podepsán všemi odpovědnými osobami k 5.2.2016

Vzory právních aktů jsou uvedeny na: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/prehled-vzoru-pravni-akty

Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 9. února 2016.

Pro práci v aplikace IS KP14+ využijte příručku Uživatelská příručka pro podání žádosti o podporu v IS KP14+ ve verzi pro výzvu č. 19, Strom odborností OP VVV a soubor dokumentů k CBA, které naleznete zde:http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/monitorovaci-system-2014.

Upozornění

Řídicí orgán OP VVV informuje žadatele připravované výzvy č. 02_16_019 Excelentní výzkum o posunu vyhlášení výzvy z původního termínu 8.2.2016 na 9.2.2016.

Zdroj: MŠMT