Výsledky výzvy k podání návrhů společných česko-francouzských projektů VAV s dobou řešení 2017-2018

MŠMT zveřejňuje seznam společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2017-2018 schválených pro udělení podpory z veřejných prostředků a konkrétní výši podpory v roce 2017 pro schválené projekty s dobou řešení 2016-2017.

Dne 24. listopadu 2016 proběhlo v Paříži zasedání smíšené česko-francouzské komise pro vědeckotechnickou spolupráci k aktivitě MOBILITY-FRANCIE.

Na základě návrhů projektů doručených ve výzvě k podávání návrhů česko-francouzských výzkumných projektů v rámci aktivity MOBILITY-FRANCIE 2017-2018 a s ohledem na výsledky jejich odborného hodnocení vybrala smíšená česko-francouzská komise z 56 způsobilých návrhů projektů 20 projektů, které v partnerských státech obdrží podporu z veřejných prostředků pro rok 2017.

Smíšená komise zároveň potvrdila, že 13 schválených společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2016-2017 obdrží v partnerských státech podporu z veřejných prostředků rovněž pro 2. rok své realizace.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydá příjemcům podpory v termínu do 15. března 2017 rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory, a to ve výši podle výsledků zveřejněných níže.

Seznam projektů schválených k podpoře v roce 2017 z výzvy 2015 (7AMB16FR) a z výzvy 2016 (7AMB17FR) naleznete ke stažení níže:

xls.pngProjekty vybrané k udělení podpory s dobou řešení 2016-2017 podpora v roce 2017.xls, soubor typu xls, (60,5 kB)
doc.pngVybrané projekty k udělení podpory s dobou řešení -2017-2018, podpora v roce 2017.docx, soubor typu docx, (24,02 kB)

Zdroj: MSMT