Výsledky poslední výzvy Horizontu 2020 pro oblast SwafS

Hodnocení jednokolových návrhů projektů předložených do poslední výzvy v oblasti Věda se společností a pro společnost H2020-SwafS-2018-2020 bylo k 24. červenci 2020 uzavřeno. Výsledkem bude 35 nových projektů SwafS financovaných celkovou částkou 55,7 milionů €. Jejich posláním a záměrem bude přispívat k efektivní spolupráci mezi vědou a společností v oblastech jako je:

  • občanská věda #CitizenScience
  • otevřený přístup ke vědě #OpenScience
  • genderová rovnost #GenderEquality
  • etika výzkumu #ResearchEthics & #ResearchIntegrity
  • vědecké vzdělávání #ScienceEducation
  • vědecká komunikace #ScienceCommunication
  • zodpovědný přístup k výzkumu a inovacím #RRI

Do 12 témat jednokolové výzvy SwafS bylo předloženo celkem 262 návrhů projektů, z čehož 253 splňovalo kritéria způsobilosti (bylo tzv. eligible) a bylo posléze hodnoceno nezávislými odborníky. Nyní jsou připravovány grantové dohody, podpis příjemců se předpokládá na podzim. Projekty budou zahájeny během prosince 2020 až února 2021. Tématy s nejvíce financovanými návrhy jsou SwafS-08-2019-2020: Research Innovation Needs & Skills Training in PhD Programmes (9 projektů), SwafS-31-2020: Bottom-up Approach to Build SwafS Knowledge Base (5 projektů) a SwafS-27-2020: Hands-on Citizen Science and Frugal Innovation (4 projekty). Tématem, kterému bude věnován největší rozpočet, je SwafS-09-2018-2019-2020: Support the implementation of gender equality plans in research organisations s 9 miliony €.

Podrobné informace publikovala Výkonná agentura pro výzkum / Research Executive Agency / REA 24. července 2020 zde.

Zdroj: h2020.cz