Výsledky pilotního projektu Evropské rady pro inovace: FET Open

Evropská komise zveřejnila výsledky pilotního projektu Evropské rady pro inovace (EIC) FET Open. V rámci pilotního projektu EIC “Novel Ideas For Radically New Technologies” získá 38 inovačních projektů podporu v celkové výši 124 miliónů eur.

Mezi 236 úspěšnými partnery projektů jsou také dva z České republiky – Vysoká škola chemicko – technologická v Praze a Ústav Přístrojové Techniky AVČR.
Do květnové výzvy bylo podáno celkem 375 návrhů a další uzávěrka pro podávání projektových návrhů je 24. ledna 2019.

Více informací naleznete zde  a seznam úspěšných žadatelů pak zde.

Zdroj: tc.cz