Výsledky pilotního projektu Evropské rady pro inovace Fast Track to Innovation

Evropská komise zveřejnila výsledky pilotního projektu Evropské rady pro inovace Fast Track to Innovation. Podporu získá celkově 14 špičkových projektů, přičemž každý projekt obdrží přibližně 2 miliony EUR. 14 projektů zahrnuje 59 partnerů, mezi nimiž jsou i 2 čeští partneři, konkrétně se jedná o České vysoké učení technické v Praze a Fakultní nemocnici Ostrava. Do květnové uzávěrky bylo celkem podaných 216 projektových návrhů.

Další uzávěrka pro podávání žádostí pro Fast Track to Innovation je 23. října 2018.

Více informací je k dispozici zde a seznam úspěšných žadatelů zde.

Zdroj: czelo