Výsledky mezinárodní výzvy BiodivClim Call 2019

Strategická síť BiodivERsA vyhlásila v září 2019 mezinárodní výzvu BiodivClim Call 2019 na podporu výzkumu biodiverzity a klimatických změn. Výzva byla spolufinancována Evropskou komisí a věnovala se těmto tematickým oblastem:

  • Consequences of climate change on biodiversity and nature’s contributions to people
  • Climate-biodiversity feedback processes
  • Potential of nature-based solutions for mitigating and adapting to climate change
  • Synergies and trade-offs between policies on biodiversity, climate and other relevant sectors, and the role of agents of change.

Z 231 přihlášených projektů prošlo druhým hodnotícím kolem 82. Podpořeno celkovou výší 25 mil. EUR bude 21 úspěšných projektů. Do výzvy se přihlásila i řada českých uchazečů, z čehož TA ČR zafinancuje dva úspěšné české týmy, podílející se na následujících projektech:

  • ASICS – Assessing and mitigating the effects of climate change and biological Invasions on the spatial redistribution of biodiversity in Cold environmentS. (FR, AT, BE, CZ, ES, DK, NO, SA). 
  • FeedBaCks – Feedbacks between Biodiversity and Climate. (CH, CZ, DE, FR, SE).

Více o úspěšných projektech a výzvě samotné najdete na stránce zde.

Zdroj: TA ČR