Výsledky hodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 3. veřejné soutěže programu GAMA, podprogram 1

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 3. veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a inovací GAMA, podprogramu 1, vyhlášené dne 28. ledna 2016.

Po ukončení soutěžní lhůty (16. 3. 2016) Komise pro přijímání návrhů projektů (dále jen Komise) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů.

Předsednictvo Technologické agentury České republiky dne 23. 3. 2016 schválilo Komisí předložené výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže a rozhodlo o přijetí či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 13 návrhů projektů z celkového počtu 14 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže.

Ke stažení - Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 3. veřejné soutěže Programu GAMA, podprogram 1

Zdroj: TACR