Výroční zpráva COST 2019

Sdružení COST (Evropská spolupráce v oblasti vědy a techniky - European Cooperation in Science and Technology) vydalo svou výroční zprávu za rok 2019 pod názvem „Brain circulation and empowering young researchers“. Zpráva shrnuje nejvýznamnější údaje COST za rok 2019, představuje individuální úspěchy výzkumníků, kteří se zapojili do Akcí COST a v neposlední řadě i výstupy klíčových aktivit. Zprávu si můžete stáhnout ve formátu PDF či si prohlédnout její online verzi, obojí k dispozici zde.

Zdroj: h2020.cz