Vylepšená metoda pomáhá přesněji určovat rakovinu hlasivek

Diagnostice nádorového onemocnění hlasivek z obrazů vysokorychlostního snímání jejich kmitů bude díky české softwarové inovaci napomáhat počítač. Proces určení diagnózy se tak významně zpřesní. Technologická agentura ČR (TA ČR) podpořila nový projekt částkou přesahující 13 milionů korun z programu ALFA.

Objevit rakovinu hlasivek včas umí originální česko-nizozemské diagnostické kamerové zařízení VKG (videokymografie), které nyní zdokonalili odborníci z pražského centra Medical Healthcom pro onemocnění a poruchy hlasu a sluchu při společném výzkumu s českými akademiky z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd ČR a výzkumníky z firmy Starmans Electronics.

Technologická agentura ČR přispěla na projekt téměř 13,5 miliony korun, zdravotnické zařízení Medical Healthcom s.r.o. podpořilo projekt 5,4 miliony korun, firma Starmans Electronics 1,7 miliony korun a Ústav teorie informace a automatizace Akademie věd ČR 0,5 milionem korun.

Lékařům Medical Healthcom v posledních pěti letech umožnilo VKG opakovaně zachytit rakovinu hlasivky v počínajícím stadiu. „Tito nemocní byli operováni mikrochirurgickými metodami s minimálními či spíše nulovými zdravotními následky a vráceni zpět do běžného života bez nutnosti dlouhodobé pracovní neschopnosti či omezení kvality života. Manuální hodnocení výsledků VKG nálezu je však obtížné a vyžaduje zkušenost, kterou lékař získává řadu měsíců. Proto bylo potřeba vyvinout sofistikovaný software k automatickému hodnocení lékařských nálezů vysokorychlostního zobrazení kmitání lidských hlasivek a přiřadit jim správnou diagnózu,“ vysvětluje ambiciózní projekt prim. MUDr. Jitka Vydrová, vedoucí lékařka Medical Healthcom spol. s.r.o. a dodává: „Počítačové hodnocení tak umožní široce využívat tuto metodu lékaři v oboru ORL, a to i v ordinacích, které si dosavadní přístroje za milionové částky pořídit nemohly. Metoda umožňuje včasnou, přesnou a levnou diagnostiku nádorových stavů a kvantifikaci postižení kmitání hlasivek v souladu se současnými potřebami medicíny.“

„V současné době se zdravotnictví ubírá cestou zpřesňování a zdokonalování diagnostických metod a diagnostických technologií tak, aby zejména nádorová onemocnění byla odhalována v nejranější fázi. Zakomponování metod automatického vyhodnocování do podpůrného softwaru pro VKG kameru vytvoří vysoce efektivní diagnostickou pomůcku, která bude navíc celosvětově jedinečná. Podpora státu u takových projektů má rozhodně smysl,“ uvedl předseda TA ČR Petr Očko.

Nádorové onemocnění hlasivek se projevuje zvýšením tuhosti tkáně a postupnou ztrátou schopnosti kmitat. Pro kvalitní diagnostiku je proto třeba vyšetřit kmitání hlasivek. Dosavadní existující zařízení - vysokorychlostní digitální systém, jehož cena na trhu se pohybuje nad hranicí 2 milionů korun, nemá schopnost hodnotit patologii v kmitání hlasivek v reálném čase, hodnotí jen poslední 2 sekundy záznamu. To neumožňuje vždy spolehlivě zachytit patologii, například zmiňovaný nádor hlasivky. Oproti tomu vyšetření VKG kamerou umožní diagnostiku nádorové či jiné léze hlasivky v reálném čase, umožní opakování vyšetření a jeho přesný záznam. Cenově se bude pohybovat do 0,5 milionu korun.

Lékaři Medical Healthcom pomocí vylepšeného přístroje VKG také vytvořili databázi fysiologických a patologických stavů hlasivek a kamerových obrazů odpovídajících konkrétní diagnóze a průběžně ji doplňují. Zároveň se opakovaně testují navržené postupy vyšetření, zda jejich automatické výstupy odpovídají diagnostickým závěrům lékařů. Pracuje se i na dalším technickém zdokonalování přístroje a unikátního softwaru i zpracování dat. „Softwarová metodika VKG vyšetření kmitání hlasivek s automatickým diagnostikováním nyní prochází certifikací a v příštím roce ji prostřednictvím kurzů budeme převádět do praxe ambulantních i ústavních lékařů,“ konstatovala prim. MUDr. Jitka Vydrová, vedoucí lékařka Medical Healthcom spol. s. r. o..

TA ČR podpořila tento projekt ze svého programu ALFA, který byl zaměřený na podporu aplikovaného výzkumu v technologických oblastech. Jeho následovníkem je program EPSILON, který patří ke klíčovým nástrojům podpory TA ČR a jehož další výzva bude spuštěna na konci února roku 2018.

Zdroj: TAČR