Vyhodnocení příjmu návrhů projektů do 4. veřejné soutěže programu TRIO

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo výsledky činnosti Komise pro přijímání návrhů projektů přihlášených do 4. veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji v programu TRIO.

Komise vyhodnotila ve dnech od 5. 11. 2018 do 12. 12. 2018, zda doručené návrhy projektů splnily podmínky dle zadávací dokumentace 4. veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji v programu TRIO s tímto výsledkem:

266 návrhů projektů celkem bylo doručeno do veřejné soutěže; z toho 232 návrhů projektů bylo přijato do veřejné soutěže a jsou určeny k dalšímu hodnocení Radou programu TRIO, seznam projektů zde.

31 návrhů projektů nebylo přijato do veřejné soutěže a již nebudou dále hodnoceny Radou programu TRIO, seznam projektů zde.

3 návrhy projektů jsou dále posuzovány na základě podkladů vyžádaných od uchazečů k doplnění.

Zdroj: MPO