Vyhlášeno nové kolo mezinárodní spolupráce NFS - možnost pro české vědce

Dne 17. června 2016 vyhlásila National Science Foundation (NSF) novou výzvu programu PIRE (Partnerships for International Research and Education). Oproti minulé výzvě je nyní partnerskou zemí i Česká republika, neboť v lednu tohoto roku vyjádřily formální zájem o spolupráci s NSF v rámci PIRE Technologická agentura ČR (TA ČR) a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Kromě ČR se novými partnerskými zeměmi staly i Brazílie, Irsko, Itálie, Mexiko, Norsko, Polsko a Švýcarsko.

V rámci nové výzvy očekává NSF podpoření 8 až 12 projektů, přičemž každý z nich by měl průměrně obdržet částku v hodnotě 4 miliony USD pro dobu pěti let. Termín pro podání předběžných návrhů projektů je 14. září 2016.

Zastupitelský úřad ve Washingtonu upozorňuje, že žádosti o granty v rámci PIRE mohou podávat pouze US instituce. Pokud se české subjekty chtějí do programu zapojit, musí si nejdříve na US straně najít vědecký tým, jenž o grant požádá a jenž uvede české vědce jako zahraniční partnery. Návrh na projekt může podat jakákoliv US instituce, která disponuje Ph.D. programem a zabývá se oborem, který je ze strany NSF podporován. NSF může proplácet pouze náklady spojené s US vědci. Náklady na českou část projektu si musí zajistit čeští vědci sami (viz možnost financování ze strany TAČR či MŠMT).

Celý text výzvy lze nalézt na následující stránce: http://www.nsf.gov/pubs/2016/nsf16571/nsf16571.htm

Zdroj: Výzkum