Vyhlášení výzvy v programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-TRANSFER

Dne 1. 8. 2019 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-TRANSFER (LTT20) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena od 2. 8. 2019 do 15. 9. 2019.

Dokumenty pro uchazeče jsou dostupné zde.

Zdroj: MŠMT