Vyhlášení výsledků Nejlepší spolupráce roku 2017

Sdružení pro zahraniční investice (AFI) a Americká obchodní komora v ČR (AmCham) ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR (TA ČR) ocenily 30. května 2017 již pošesté projekty výzkumu a vývoje v soutěži Nejlepší spolupráce roku. Odborná porota vyhodnotila jako nejúspěšnější projekty z oblasti nanotechnologií, veterinární medicíny a zemědělské výroby. Cílem této akce je vybrat a ocenit nejlepší inovativní počiny vzniklé na základě spolupráce mezi výzkumnou a firemní sférou.

Předseda TA ČR předává ocenění za 1. místo | TA ČR

 

„Za šest let organizace Nejlepší spolupráce roku prošly rukama její odborné poroty výsledky spolupráce přes 120 společných projektů spolupráce pracovních týmů veřejných výzkumných institucí, vysokých škol a firem. Je ohromující, kolik ojedinělých výzkumně – vývojových projektů ve spolupráci vícero veřejných a komerčních subjektů v tuzemsku každým rokem vzniká. Jejich lepší propagace je jedním z hlavních cílů soutěže,“ říká Kamil Blažek, předseda AFI.

Vítězem šestého ročníku Nejlepší spolupráce roku se stala spolupráce Centra materiálů a nanotechnologií Fakulty chemicko-technologické a společnosti PARDAM, s.r.o., kterým se podařilo vyvinut vlákenný materiál, jehož unikátní řešení sorpčních vlastností umožňuje zachytit nežádoucí vlhkost a jeho využití je možné v elektronice, potravinářství, chemickém průmyslu a dalších odvětvích.

„Oceněné projekty představují špičkový výzkum a přitom přináší skutečně praktická a užitečná řešení našich aktuálních problémů. Těší mě, že dva ze tří oceněných projektů byly podpořeny Technologickou agenturou, která se zaměřuje právě zejména na podporu excelentních projektů spolupráce průmyslu a výzkumných organizací,“ uvedl Petr Očko, předseda TA ČR.

Vítězné projekty:

1. místo
TECHNOLOGIE PRO VÝROBU POKROČILÝCH NANOSTRUKTURNÍCH SIO2 VLÁKEN
Řešiteli projektu jsou: Univerzita Pardubice / Fakulta chemicko-technologická, PARDAM, s.r.o.

2. místo
MOŽNOSTI VAKCINACE PRASAT INAKTIVOVANOU VAKCÍNOU PRO TLUMENÍ VÝSKYTU SALMONEL V CHOVECH PRASAT
Řešiteli projektu jsou: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Bioveta, a.s.

3. místo
VÝVOJ NOVÝCH, ENVIRONMENTÁLNĚ BEZPEČNÝCH  PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN
Řešiteli projektu jsou: Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i., AGRO CS a.s.

Zdroj: tacr.cz