Vyhlášení výsledků 4. veřejné soutěže Programu Prostředí pro život

Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky čtvrté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, vyhlášené dne 9. září 2020. 

  • TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujícího návrhu projektu.
  • TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujícího návrhu projektu, který sice byl doporučen k podpoře, avšak vzhledem nedostatku alokace této veřejné soutěže nebude možné u tohoto návrhu projektu uzavřít smlouvu o poskytnutí podpory.

Celkem byly do veřejné soutěže podány 2 návrhy projektů a oba dva návrhy projektů postoupily do hodnocení. Podpořen je 1 návrh projektu.

Zdroj: TA ČR