Vyhlášení výsledků 3. veřejné soutěže Programu TREND

Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky třetí veřejné soutěže Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, vyhlášené dne 29. dubna 2020.

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 458 návrhů projektů, 434 návrhů projektů postoupilo do hodnocení. V průběhu hodnocení odstoupily 4 návrhy projektů (FW03010724, FW03010101, FW03010713 a FW03010451). Podpořeno je celkem 45 návrhů projektů, které plně vyčerpají plánovanou alokaci ve výši 1 mld. Kč. Na základě vysokého zájmu o tuto soutěž probíhají intenzivní jednání o zajištění prostředků pro navýšení alokace až na 3 mld. Kč a tedy možné podpory celkem až 163 projektů. O možnosti podpory těchto dodatečných projektů bude TA ČR a MPO informovat nejpozději do konce února 2021.

Více informací zde.

Zdroj: TA ČR