Vyhlášení výsledků 3. veřejné soutěže Programu GAMA 2

Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky třetí veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2, podprogram 2, vyhlášené dne 2. června 2021.

Odůvodnění odlišných stanovisek předsednictva TA ČR

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 18 návrhů projektů, 14 návrhů projektů postoupilo do hodnocení a z nich je podpořeno celkem 9 návrhů projektů, což znamená 50% míru úspěšnosti (míra úspěšnosti je počítána k počtu návrhů projektů podaných do veřejné soutěže).

Zdroj: TA ČR