Vyhlášení výsledků 2. veřejné soutěže Programu TREND

Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky druhé veřejné soutěže Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, vyhlášené dne 19. února 2020.

  • TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů.
  • TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů, které byly doporučeny k podpoře, ale vzhledem k určené alokaci pro tuto veřejnou soutěž, nebude uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory s hlavními uchazeči podpořených návrhů projektů.
  • TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů, jelikož tyto návrhy projektů nebyly doporučeny k podpoře.

Odůvodnění odlišných stanovisek předsednictva TA ČR

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 123 návrhů projektů, 115 návrhů projektů postoupilo do hodnocení. Vzhledem k vysokému zájmu uchazečů byla alokace ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu navýšena na celkových 200 mil. Kč. Podpořeno tedy bude 21 návrhů projektů, což znamená 18, 26% míru úspěšnosti (míra úspěšnosti je počítána k počtu návrhů projektů, které postoupily do hodnocení).

Více podrobností najdete zde.

Zdroj: TA ČR