Vyhlášení výsledků 2. veřejné soutěže Programu DELTA 2

Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky druhé veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2, vyhlášené dne 13. května 2020.

Aby mohlo dojít k uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze strany TA ČR, musí být naplněna podmínka stanovená Zadávací dokumentací, tedy že hlavní uchazeč a další účastníci, jejichž návrh projektu je navržen k podpoře na české straně, budou podporováni TA ČR pouze za předpokladu, že návrhy projektů zahraničních partnerů budou rovněž schváleny příslušnými zahraničními organizacemi. Z tohoto důvodu budou výsledky zveřejněny v následující tabulce, která bude průběžně doplňována na základě informací o podpoře/nepodpoře, které TA ČR obdrží od zahraničních organizací.

Průběžně aktualizované výsledky 2. veřejné soutěže Programu DELTA 2

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 39 návrhů projektů, 2 návrhy projektů na vlastní žádost odstoupily a 32 návrhů projektů postoupilo do hodnocení.

Zdroj: TA ČR