Vyhlášení výsledků 1. VS Programu DOPRAVA 2020+

Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky první veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2020+, vyhlášené dne 12. června 2019.

  • TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory následujících návrhů projektů.
  • TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů, které byly doporučeny k podpoře, ale vzhledem k určené alokaci pro tuto veřejnou soutěž budou podpořeny pouze v případě, že nebude uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory s hlavními uchazeči podpořených návrhů projektů. V takovém případě budou podpořeny návrhy projektů v pořadí, ve kterém jsou zveřejněny.
  • TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů, jelikož tyto návrhy projektů nebyly doporučeny k podpoře.

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 141 návrhů projektů, 126 návrhů projektů postoupilo do hodnocení a z nich je podpořeno celkem 48 návrhů projektů, což znamená 34% míru úspěšnosti (míra úspěšnosti je počítána k počtu podaných návrhů projektů do veřejné soutěže).

Zdroj: TA ČR