Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích 2015

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci programu Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 „KUS“ s počátkem řešení projektů v roce 2016.

Zadávací dokumentace bude pro zájemce od 13. srpna 2015 dostupná zde.

Harmonogram veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích

Aktivita Datum
Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích 12. srpna  2015
Začátek přijímání návrhů projektů 13. srpna  2015 v 8:00 hodin
Uzávěrka přijímání návrhů 25. září  2015 ve 12:00 hodin
Vyhlášení výsledků veřejné soutěže 16. února  2016

Materiály se budou přijímat v podatelně Ministerstva zemědělství od 13. srpna 2015
do 25. září  2015 včetně - v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hodin, dne 25. září do 12:00 hod.

Návrhy doručené po tomto termínu nebudou do veřejné soutěže přijaty.

Výsledky veřejné soutěže budou zveřejněny dne 16. února 2016 na adresehttp://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/narodni-agentura-pro-zemedelsky-vyzkum/

Softwarová přihláška pro zpracování návrhů projektů bude dostupná jako součást zadávací dokumentace pro uchazeče na internetové adresehttps://nazv.mze.cz/ po celou dobu soutěžní lhůty.

Dne 1. září 2015 od 9,30 hod. se bude na MZe (místnost č. 400) konat „Informační seminář pro uchazeče ve veřejné soutěži v roce 2015 o podporu na projekty výzkumu a vývoje v programu Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012 – 2018 KUS“.

Veřejná soutěž byla vyhlášena v internetové verzi Obchodního věstníku.

Na poskytnutí podpory není právní nárok.

Zdroj: eAGRI