Vyhlášení veřejné soutěže programu INTER-EXCELLENCE podprogramu INTER-ACTION

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje dne 31. ledna 2019 veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích programu INTER-EXCELLENCE podprogramu INTER-ACTION pro podání návrhů česko-bavorských projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (VES19BAVORSKO).

Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena od 1. 2. 2019 do 22. 3. 2019.

Dokumenty pro uchazeče jsou dostupné zde.

Zdroj: MŠMT