Vyhlášení veřejné soutěže programu Inter-Excellence, podprogramu INTER-ACTION LTAUSA17

Ke dni 15. září 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER- ACTION (LTAUSA17) pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se zaměřením na česko-americkou spolupráci.

ID veřejné soutěže v IS VaVaI: SMSM2016LTA01
viz: https://www.rvvi.cz/ves?s=detail&n=0&h=SMSM2016LTA01

Soutěžní lhůta, ve které je možné podat návrhy projektů, je stanovena od 16. září 2016 do 31. října 2016.

Dokumenty pro uchazeče jsou dostupné na odkazech uvedených níže:

Dokumentace vyhlášení_LTAUSA17.zip (3,24 MB)
Formuláře příloh LTAUSA17.zip (407,89 kB)
Inzerát INTER-ACTION_LTAUSA17.pdf (420,98 kB)
Návrh textu smlouvy pro podprogram INTER-ACTION_LTAUSA17.zip (115,26 kB)
Statut a jednací řád pro podprogram INTER-ACTION.pdf (2,41 MB)

Zdroj: MŠMT