Vyhlášení soutěže: Cena Inovace roku 2019

Asociace inovačního podnikání České republiky vyhlašuje pravidelně od roku 1996 prestižní soutěž o Cenu Inovace roku. V rámci soutěže jsou hodnoceny nejkvalitnější inovační produkty přihlašovatelů se sídlem v České republice.

Do soutěže můžete přihlásit nový nebo významně zdokonalený produkt zavedený na trh v posledních 3 letech (výrobek, technologický postup, služba)

Desetičlenná komise odborníků bude produkty hodnotit podle těchto parametrů:

  • technická úroveň
  • původnost řešení
  • postavení na trhu
  • vliv na životní prostředí

Uzávěrka přihlášek je 31. října 2019. Své inovační produkty registrujte pomocí přihlášky nebo webu AIP ČR. Možnost konzultace přihlášky je do 17. října 2019.

Slavnostní ceremoniál vyhlášení výsledků soutěže o Cenu Inovace roku 2019 proběhne 3. prosince 2019 v Hotelu Belvedere Praha.

Podrobné informace najdete zde.

Zdroj: AIP ČR, TA ČR